خدمات

اجرای عملیات حرارتی طبق استاندارد
اجرای آزمایشات سختی سنجی
اجرای عملیات پیش گرم طبق استاندارد
انجام ریخته گری انواع چدن و فلزات رنگین
سخت کاری
سمانتاسیون
آستمپرینگ و مارتمپرینگ
برش و هک لیزری فلزات و غير فلزات

پروژه ها

انجام عملیات حرارتی واحد 106 در فازهای 20 و 21 پارس جنوبی "شرکت OTCC /ساختمانی و نصب توربوکمپرسورهای نفت"
بازرسی و انجام عملیات حرارتی ناحیه ی C1 در فازهای 20 و 21 پارس جنوبی "شرکت IGC /بین المللی پیمانکاری عمومی ایران"
انجام عملیات حرارتی مخازن LPGدر فاز 19پارس جنوبی "شرکت پناه ساز ایران"
انجام عملیات حرارتی یونیتهای 103-160-100-109-102-110در فاز 19پارس جنوبی "شرکت مهندسی درریز"
انجام عملیات حرارتی دریچه های سد تنظیمی آریوبرزن در بهبهان
انجام عملیات حرارتی در پروژه میدان نفتی آذر "شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس"

آدرس :

چهارمحال و بختیاری - شهرستان خانمیرزا - روستای ده علی - پلاک 7

تلفن :

989131026484+